Уроци Visual С++


               · Базови класове от MFC

               · Моята първа програма с помоща на MFC

               · Втора програма - натискане на левия бутон на мишката

               · Програма проверка за натисната клавиатура или мишка

               · Програма, която изписва текст на екрана