Извеждане текст на кирилица в с++

Извеждане текст на кирилица в с++ Linux

#include <iostream> //for Code Blocks on Linux Ubuntu
#include <string.h>
using namespace std;
int main()
{
char a[20];
cout<< "Въведете изречение:";
cin>>a;
cout<< "Изречението съдържа "<< strlen(a)<< " символа";
return 0;
}

Извеждане текст на кирилица в с++ в Windows 7 на Code Blocks

#include <iostream> //for Code Blocks on Windows 7
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
using namespace std;
int main()
{
system("chcp 1251>0");
char a[20];
cout<<"Въведете изречение:";
cin>>a;
cout<< "Изречението съдържа "<< strlen(a)<< " символа";
return 0;
}

Извеждане текст на кирилица в с++ в Windows на Code Blocks

#include <iostream> //for Code Blocks on Windows
#include <string.h>
#include <clocale>
using namespace std;
int main()
{
setlocale (LC_ALL, "bulgarian");
char a[20];
cout<<"Въведете изречение:";
cin>>a;
cout<< "Изречението съдържа "<< strlen(a)<< " символа";
return 0;
}

Извеждане текст на кирилица в с++ в Windows на Dev-C++

#include <iostream> //for Dev-C++ on Windows
#include <string.h>
#include <clocale>
using namespace std;
int main()
{
setlocale(0, ".1251");
setlocale (LC_ALL, "bulgarian");
char a[20];
cout<<"Въведете изречение:";
cin>>a;
cout<< "Изречението съдържа "<< strlen(a)<< " символа";
return 0;
}

Благодаря за вниманието Ви !