Високосна година

     Програма, която определя дали въведената година е високосна или не.
Логическият израз е този: if (((g%4==0)&&(g%100!=0))||(g%400==0))

         За по-любознателните:
   Времето необходимо на Земята да обиколи Слънцето един път е равно на 365 дни или на една година. Но точния период е: 365 ¼ или още по-точно 365,2524 .
Това е било известно от дълбока древност. За да преодолее тази разлика още през 46 пр. н. е. римският владетел Юлий Цезар добавил на всеки три години от по 365 дни една четвърта от 366 дни. Но всъщност обиколката на Земята около Слънцето е: 365,2524 с течение на столетия тази малка разлика довежда до разлика с дни в християнските празници. Папа Григорий 13 през 1582 г. променя kaлендара, всяка четвърта година да е високосна, а годините с които започват столетията да не са високосни - (g%100!=0). Високосни да бъдат тези години, които се делят на 400.
По този начин се формира и логическият израз за високосна година: ((g%4==0)&&(g%100!=0)) или се дели на 400 (без остатък).#include <iostream> //for Code Blocks
using namespace std;
int main()
{
int g;
cout<< "Input year =>";
cin>> g;
if (((g%4==0)&&(g%100!=0))||(g%400==0))
cout<< " Visokosna godina (english: leap year)"<< endl;
else
cout<< "Godinata ne e visokosna!"<< endl;
return 0;
}Следва продължение . . . ....
- Информация за формиране на датите от календара ще намерите в статията на сайта: Наука OFFNews.