Създаване на елементарен графичен прозорец (GUI)

       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име example19.java
# gedit example19.java

              Копирате от тук:

import java.awt.*;
//import javax.swing.*;
public class example19 extends Frame
{
example19(){
addWindowListener(new WindowClosingAdapter(true));
setSize(600,400);
setLayout(null);
setVisible(true);
}
public static void main(String[] args) {
new example19();
}
}

              До тук:

Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac example19.java
Получаваме: example19.class
Стартираме програмата:
# java example19Благодара за вниманието Ви !