Чертае линия в графичен прозорец (GUI)

       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име example20.java
# gedit example20.java

              Копирате от тук:

import java.awt.*;
//import javax.swing.*;
public class example20 extends Frame
{
example20(){
addWindowListener(new WindowClosingAdapter(true));
setSize(600,400);
setLayout(null);
setVisible(true);
}
public static void main(String[] args) {
new example20();
}
public void paint(Graphics line) {
int x1=80,x2=300,y1=80,y2=300;
line.drawLine(x1,y1,x2,y2);
}
}

              До тук:

Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac example20.java
Получаваме: example20.class
Стартираме програмата:
# java example20Благодара за вниманието Ви !