Намиране на по-голямото от две числа

       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име example6.java
# gedit example6.java

import java.util.Scanner;
class example6 {
public static void main(String args[]){
Scanner input = new Scanner(System.in);   int a,b,c;
   System.out.println("Enter three numbers ");
  System.out.print("a=");
   a=input.nextInt();
  System.out.print("b=");
   b=input.nextInt();
   c = a - b;
   if (c > 0) System.out.println("a>b");
   if (c < 0) System.out.println("b>a");
   else if (c == 0) System.out.println("a=b");
   System.out.println();
   }
  }
Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac example6.java
Получаваме: example6.class
Стартираме програмата:
# java example6

Примерен изход:
     Примерен изход:
       a= 5
       b= 23
       b>a


Благодара за вниманието Ви !