Въвеждане на числа ...

       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име a5.java
# gedit a5.java

import java.util.Scanner; // for Scanner
class a5 {
public static void main(String args[]){
  double a1,a2,a3;
  Scanner input = new Scanner(System.in);
  System.out.print("a1=");
  a1=input.nextDouble();
  System.out.print("a2= ");
   a2 = input.nextDouble();
  a3=a1/a2;
  System.out.print("a1:a2= " +a3+"\n"+"\n");
}
}
Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac a5.java
Получаваме: a5.class
Стартираме програмата:
# java a5

Примерен изход:
     Example input numbers:
       a1= 20
       a2= 4
       a1:a2= 5


Благодара за вниманието Ви !