Програма за повдигане на 3та степен. Използваме методи (функции).

       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име third.java
# gedit third.java

              Копирате от тук:

import java.util.*;
public class third {
   int x;
  public third (String name) {
    System.out.println( name );
   }
   public void set( int y ) {
     x = y;
     System.out.println("x=" + x );
   }
   public int triple() {
     x= x*x*x;
     return x;
   }
   public static void main(String []args) {
     Scanner input = new Scanner(System.in);
     int n;
     third a = new third( " Program power ..." );
     System.out.print("x= ");
     n=input.nextInt();
     a.set(n);
     a.triple( );
     System.out.println("x*x*x=" + a.x );
   }
}
              До тук:

Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac third.java
Получаваме: third.class
Стартираме програмата:
# java thirdБлагодара за вниманието Ви !