Въвеждаме низ, преброява символите и празните интервали

       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име ezample8.java
# gedit example8.java

import java.util.Scanner;
class example8 {
public static void main(String args[]){
System.out.print("Enter your text:");
Scanner input = new Scanner(System.in);
String text=input.nextLine();
  int len = text.length();
  int numChars = 0;
  int numWords = 0;
  for (int i = 0; i < len; i++)
   {
   numChars++;
   if (text.charAt(i) == ' ')
   {
   numWords++;
   }
   }
  System.out.println("\t" + numWords + "\t" + numChars);
  }
  }
Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac example8.java
Получаваме: example8.class
Стартираме програмата:
# java example8

Примерен изход:
     Enter your text:
       Hello my friend how are you
       5      27


Благодара за вниманието Ви !