Събиране на елементите на масив - графичен интерфейс (GUI)

       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име example16.java
# gedit example16.java


import javax.swing.*;
public class example16 {
public static void main(String[] args)
{
String str;
str = JOptionPane.showInputDialog(null, "Enter the number of elements in the array N=");
int i,N,s=0;
N = Integer.parseInt(str);
int [] a = new int [N];
for( i = 0; i < N; i++)
{
str = JOptionPane.showInputDialog(null, "a["+i+"]=>");
a[i] = Integer.parseInt(str);
}
int len = a.length;
for( i = 0; i < len; i++)
{
s=s+a[i];
}
JOptionPane.showMessageDialog(null,"           Suma="+s);
System.out.println();
}
}
Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac example16.java
Получаваме: example16.class
Стартираме програмата:
# java example16Благодара за вниманието Ви !