Събираме и умножаваме две числа. Използваме методи (функции)

       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име third1.java
# gedit third1.java

              Копирате от тук:

import java.util.*;
public class third1 {
   int a,b;
   private void set( int x, int y ) {
     a = x;
     b=y;
}
public int multi() {
     return (a*b);
}
public int add() {
     return (a+b);
}
public static void main(String []args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
   int n,m;
  third1 c = new third1();
   System.out.print("x= ");
   n=input.nextInt();
   System.out.print("y= ");
   m=input.nextInt();
   c.set(n,m);
   c.multi();
   System.out.println("x*y=" + c.multi());
   System.out.println("x+y=" + c.add());
}
}
              До тук:

Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac third1.java
Получаваме: third1.class
Стартираме програмата:
# java third1Благодара за вниманието Ви !