Подготовка за национално външно оценяване


                         · Файл NVO_2019_Reshenie.rar - Изпитната тема за 2019 г. на 10 клас - Решение.

                         · Файл NVO_2018.rar - Изпитната тема за 2018 г. на 10 клас

                         · Файл NVO_2018_Reshenie.rar - Изпитната тема за 2018 г. на 10 клас - Решение.

                         · Файл nvo_2017.rar - Изпитната тема за 2017 г.

                         · Файл NVO_2016.rar - Изпитната тема за 2016 г.

                         · Файл zad_2016.docx - втори пример НВО за 10 клас

                         · Файл: Задача     от 05.12.2019

                         · Файл: Среден успех     от 12.12.2019 - Решение.