Създайте си папка на десктопа.
    Свалете всички файлове в тази папка.
    Главният файл е с име: index.html
    Отворете файла index.html с някои браузер ( Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer).
    Ако искате да ги редактирате, може да ги отворите в текстовия редактор: Notepad или Notepad++.

           · Изтегли файл: Index.html

           · Изтегли файл: Home.html

           · Изтегли файл: Gallery.html

           · Изтегли файл: table_image.html

           · Изтегли файл: Css_doc.html

           · Изтегли файл: Mystyle.css

           · Изтегли файл: About_us.html