Уроци Visual С++


                         · Базови класове от MFC

                         · Моята първа програма с помоща на MFC

                         · Втора програма - натискане на левия бутон на мишката

                         · Програма проверка за натисната клавиатура или мишка

                         · Програма, която изписва текст на екрана